EPPC Albania kërkon një Përfaqësues shitjesh B2B (për pajisje dentare) për klientin e saj, i cili është një ndër kompanitë më prestigjioze në sektorin e kujdesit shëndetësor në vend.Përgjegjësitë kryesore: 

  • Promovon dhe menaxhon ciklin e shitjeve për produktet dentare të kompanisë tek klientët;

  • Identifikon nevojat e klientëve dhe i përmbush me sukses;

  • Mirëmban marrëdhënien me klientët ekzistues & identifikon klientë të rinj;

  • Raporton në mënyrë periodike tek CEO i kompanisë.


Kërkesat për këtë pozicion janë: 

  • Diplomë Universitare;

  • Njohuri dhe eksperiencë e mëparshme pune në shitje B2B;

  • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze;

  • Njohuri të mira të paketës MS Office (kryesisht Word-Excel);

  • Të ketë leje drejtimi automjeti dhe disponibilitet për të udhëtuar;

  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bindëse.


Të dhënat:Pozicioni: Përfaqësues shitjesh B2B;

Vendndodhja: Qendër, Tiranë;

Orari: 40 orë;

Raporton tek: CEO;

Kontrata: Sipas Kodit të Punës;

Aplikimet mbyllen: 06.05.2018.

Si të aplikoni:Për të aplikuar për këtë mundësi punësimi, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe dokumentet e tjera shoqëruese duke përmendur pozicionin për të cilin aplikoni në adresën e e-mail-it: recruitments@eppc.al