DEUTSCHCOLOR KERKON MENAXHER SHITJESH


Është kënaqësi për ne të mirëpresim kandidatë që na vlerësojnë dhe dëshirojnë të jenë pjesë e DELTA GROUP.Për këtë, ju ftojmë të aplikoni për pozicionin: Menaxher Shitje Filiali, Tirane

Kriteret që duhet të përmbushin kandidatët :• Arsim I mesëm/ i lartë.

• Mosha e preferuar 23 – 35 vjec.

• Lejë drejtimi automjeti.

• Vendbanim TiranePershkrimi I detyrave kryesore:• Ofrimi I sherbimit te shkelqyer tek kliente, si dhe shtimi i portofolit te klienteve potenciale duke dalur dhe ne terren.

• Duhet të njohë shumë mirë të gjitha produktet në filial dhe të shpjegojë klientëve karakteristikat dhe përfitimet e tyre;

• Orientim dhe sugjerim per klientet mbi produktet dhe cmimet, duke u mbeshtetur ne kerkesat e tyre.

• Ndjekja e procesit te porosive.

• Te jete i azhornuar ne lidhje me problemaikat dhe kerkesat e klienteve qe ka ne manaxhim.

• Evidenton, mban në kontakt dhe stimulon bashkëpunëtorët e ndryshëm si, arkitektë, hidraulikë, ustallarë, bojaxhi, etj

• Raportim ditor mbi mbarevajtjen e klienteve te kontaktuar.

Për të aplikuar për këtë mundësi, ju lutem dërgoni CV me foto dhe dokumentat tuaja plotësuese,

duke përcaktuar pozicionin për të cilin aplikoni, në adresën elektronike: hr@deutschcolor.de

 


Kategoria Punë
Data e publikimit 31 Janar 2018 - 18:02
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail