Ekonomist / Ekonomiste ne supermarketet KMY. • Diplome te shkolles se larte ne Fakultetin Ekonomik

 • Te kete njohuri shume te mira te paketes baze MS Office (windows, excel; Power Point) Programit Financa 5, Alpha. 

 • Njohja e programit Navision perben avantazh.

 • Te kete pervoje pune jo me pak se 3 vjet ne profil te njejte.

 • Perben avantazh eksperienca punes ne sektorin retail

 • Te kete aftesi shume te mira ne kontabilitet

 • Te kete perkushtim maksimal gjate orarit te punes.

 • Te jete e komunikueshme me koleget dhe e gatshme ne çdo kohe te japin ndihmen e tyre per nevojat e kompanise.

 • Te karakterizohet nga ndershmeria, integriteti dhe korrektesia.

 • Te ruaj konfidencialitetin dhe te kete etike te larte profesionale.

 • Preferohet midis moshes 35-40 vjecare. 
 • CV-te duhet te dergohen ne adresen e emailit: info@kmy.al & drejtoriaeblerjeve@kmy.al


Kategoria Punë
Data e publikimit 23 Shkurt 2018 - 17:16
Telefon Shfaq Numrin
E-mail Shfaq e-mail